Elagolix

Elagolix
Chat teď
Podrobnosti o produktu

jiný název: 4-[(1R)-2-[5-(2-fluoro-3-methoxyphenyl]-3-[[2-fluoro-6-(trifluoromrthy)pheny(Jmethyl)-4-methyl-2,6-dioxopyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino]butanoic pomoc

CAS Č: 834153-87-6

Molekulární vzorec: C32H30F5N305

Molekulová hmotnost: 631.59000

Precizní Kvalita: 631.21100

Hustota: 1,35 g/am3

Molekulární struktura:


Dotaz