vše o extrakce rostlin

Vše o extrakce rostlin


O původu extrakce účinných látek z rostlin se ztrácí v noční době. Lidé se velmi brzy naučili o výhodách rostlinné a

vyvinul první techniky získat, co dnes nazýváme andquot; extractandquot;. Tyto první extrakty byly získány převážně z vody založené

procesy nebo alkohol kvašení pomocí postupů, jako jsou infuze, macerace, odvar nebo destilace.

Jednoduchost těchto první postupů, jakož i nástroje, materiály a způsoby vytápění, vyžaduje zkušenosti a know-how

spíše než věda.

I dnes navzdory přesnou automatizaci, adekvátní vybavení, pokroky v procesní inženýrství a analýza, stejně jako nové

extrakční technologií vysokého tlaku, mikrovlnné trouby nebo ultrazvuk, pojem rostlin extrakce znalostí se stále opírá o

správné spojení mezi zvládnutí současné technologie a tradici.


Rostlinný extrakt, podle definice, získána od extrakce kapalina-pevná látka.

Extrakce kapalina-pevná látka je definována jako operace k oddělení prvků obsažených v pevné těleso vyluhování rozpouštědlem,

a může být následován čištění.


Extrakt je obsažen v rozpouštědle. Je-li rozpouštědlo jedlé rozpouštědlo, není nutné oddělit od extraktu. Pokud

rozpouštědlo není jedlé rozpouštědlo, oddělení umožňuje získání suchého extraktu.