Systém certifikace ISO, záruka zákazníka

Nejkvalitnější produkt na prodej, certifikát ISO

Certifikace systému jakosti je také známá jako „registrace systému kvality“. Spravedlivý orgán pro certifikaci systému třetích stran musí v souladu s oficiálně vydanými standardy systému kvality provádět hodnocení systému jakosti podniku, vydávat certifikát systému certifikace a zveřejňovat seznamy registrů a veřejnosti prokazovat, že systém jakosti podniku vyhovuje na určitý standard systému kvality. aktivita.

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) je globální nevládní organizace a velmi důležitá organizace v oblasti mezinárodní normalizace. ISO pochází z řeckého „ISOS“, tj. „EQUAL“ - význam rovnosti.


Níže je náš certifikát ISO pro váš odkaz :

12

Naše výrobky jsou certifikovány systémem a mají výhodu. Máte-li zájem, neváhejte mě kontaktovat. Budu ti sloužit pořád.


Vítejte, kontaktujte nás !!!

Děkuji a s pozdravem

Sara Xie