Lotus Leaf Alkaloid extrahovat zobrazí uklidňující hypnotický a účinků anxiolytikum prostřednictvím GABAA Receptor

Lotus listy byly použity tradičně jako potravina i bylinné medicíny v Asii. Poli, vyvolané pentobarbital spící sodný

a světlo/tma box testy byly použity k vyhodnocení uklidňující hypnotický a anxiolytické účinky celkových alkaloidů (TA) z bylin,

a hladiny neurotransmiterů v mozku byly určeny ultrarychlé tekuté chromatografie-hmotnostní spektrometrie. Účinky

picrotoxin, flumazenil, a bicuculline na hypnotický činnost TA, stejně jako vliv TA na Cl- příliv v mozečku zrna

buňky, byly rovněž zkoumány. TA ukázala uklidňující hypnotický účinek zvýšením úrovně mozku kyselina γ-aminomáselná (GABA) a

hypnotický účinek mohl být blokovány picrotoxin a bicuculline, ale nemohl být znesvářil flumazenil. Navíc TA by mohla zvýšit

CL- příliv v buňkách mozečku zrna. TA na 20 mg/kg vyvolané účinků anxiolytikum jako a výrazně zvýšila koncentrace

serotoninu (5-HT), 5-hydroxyindoleacetic kyseliny (5-HIAA) a dopamin (DA). Tyto údaje prokázaly, že TA působí uklidňující hypnotický

a účinků anxiolytikum prostřednictvím vazby na GABA receptoru a aktivaci Monoaminový systém.