Výroční zasedání Shaanxi pro těžbu rostlin v roce 2019

Výroční zasedání Shaanxi pro extrakci rostlin v roce 2019


Teplé oslavy výroční schůzky o těžbě rostlin z roku 2019 Shaanxi a naše společnost má štěstí, že se na tomto výročním zasedání zúčastní. Analýza chápe nové trendy v těžbě rostlin v roce 2019 a výměny a učení mezi vrstevníky. Doufám, že v příští práci se můžeme opřít o vývoj a pokrok.


2