Studie o imunitní regulační funkce výtažky Echinacea Purpurea v brojlerů

Regulační funkce imunitního systému Echinacea purpurea extrahuje byly vyhodnoceny. 270 1 den staré brojlerů byli náhodně rozděleni do devíti skupin. Činnosti superoxid dismutázy (SOD), peroxidázy glutathionu (GSH-Px) a malondialdehyd (MDA) byly zjištěny studovat účinky extraktů na humorální imunity, cellularimmunity a imunitní orgány u brojlerů. Výsledky ukázaly, že dovážející Echinacea purpurea extrahuje a kontinent Echinacea purpurea extrakty by mohla výrazně zvýšit brzlík indexu, burzitida index, titr protilátek newcastleské choroby, částky leukocyty, erytrocyty částky, hematokrit a antioxidační aktivity v brojlerů. Celkové dopady import Echinacea purpurea a kontinent Echinacea purpurea extrakty byly lepší než Wan svítí a transfer faktor. Účinky Echinacea purpurea extrakty jsou lepší než Cyklofosfamid a Cyklofosfamid + kontinent Echinacea purpurea extrahuje. Uzavírá se, že extrakt Echinacea purpurea významné zlepšení imunitní regulační funkce u brojlerů, a účinky při importu výtažky Echinacea purpurea a kontinent Echinacea purpurea výpisy byly lepší než domácí výtažky Echinacea purpurea, Wan, zářící, transfer faktor a Zizhuiyiduqing.