Co je nattokináza a jak ji používat

Nattokináza, také známá jako proteáza Bacillus subtilis, je serinová proteáza produkovaná Bacillus subtilis natto během natto fermentace. Dokáže rozpustit trombus, snížit viskozitu krve, zlepšit krevní oběh, změkčit a zvýšit pružnost cév.

Natto kinase

V roce 1980 bylo zjištěno, že natto je složeno z 275 aminokyselin ve stálém uspořádání s molekulovou hmotností 27724. Má jedinečnou funkci při rozkladu trombu a jeho účinek je vyjádřen vnitřní jednotkou Fu.


Ve srovnání s jinými trombolytickými léky má nattokináza výhody nízké ceny, dobré bezpečnosti, malé molekulové hmotnosti, dobrého orálního účinku, vysoké trombolytické aktivity a dlouhé doby působení, u nichž se očekává, že budou vyvinuty jako nové trombolytické látky se silnou konkurenceschopností na trhu.


1. Místo Aspergillus niger bylo použito dobré natto kvašení. Produkt vyrobený z posledně jmenovaného má nízké náklady a neznámou bezpečnost.

2. Eliminace vitaminu K2: vitamin K2 je jedním z doplňkových produktů při přípravě nattokinázy, který odolává působení nattokinázy.

3. Deodorizace: natto produkuje během fermentace speciální zápach amoniaku, což je důležitý důvod, proč natto není populární v jiných zemích. Nattokináza izolovaná technologií membránové filtrace nemá žádný zápach.

4. Vezmeme-li jako detekční standard metodu analýzy aktivity vydanou Japonskou asociací nattokinázy, má tato metoda dobré uznání doma i v zahraničí.

5. Výrobek má dobrou rozpustnost ve vodě a je vhodný pro přípravu pevných nápojů


Plz kontaktujte nás : sale05@risunextract.com